Cookies / Disclaimer

Het JTC heeft respect voor de privacy van bezoekers van de websites. Om die reden verzamelt het JTC op zijn pagina’s géén persoonlijke informatie van bezoekers. Het privacy-beleid van het JTC vindt u op deze pagina: www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki/art/681928

Cookies
Op www.jtc-roosendaal.nl en www.jtc.nl verzamelen cookies wél statistische informatie over bezochte pagina’s, maar géén persoonlijke gegevens. De statistische informatie wordt dus niet gekoppeld aan enige informatie over de bezoeker of aan gegevens die de bezoeker zouden kunnen identificeren. Dus: als u onze pagina bezocht hebt, wij weten dat niet!
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons cookiesbeleid.

Cookies verwijderen
U kunt cookies uitschakelen met de instellingen van uw webbrowser, wij verwijzen u daarvoor naar de handleiding daarvan. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van de website verstoren.

Webformulieren
Op www.jtc.nl kunt u meedoen aan een enquête of een webformulier gebruiken voor het maken van een gespreksreservering.  De enquête genereert geautomatiseerd een antwoord. De informatie van het webformulier gebruiken wij uitsluitend om het door u verzochte gesprek te plannen en u daarover te informeren. Op de site wordt alle verzamelde informatie jaarlijks gewist.

Op www.jtc-roosendaal.nl kunt u webformulieren gebruiken voor betermeldingen of meldingen van kort verzuim. De informatie die u hier invult wordt naar de school verstuurd. Op school wordt de informatie uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de informatie aan de school hebt verstrekt. Op de site wordt alle verzamelde informatie jaarlijks gewist.

Disclaimer
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer bedoelen wij met:
– de website: iedere pagina en subpagina inclusief de inhoud daarvan van de adressen (URL’s) www.jtc-roosendaal.nl en www.jtc.nl;
– de school: het JTC als de auteur en beheerder van de inhoud van deze webpagina;
– gebruik(en): alle handelingen waarbij de vorm of de inhoud van de website een rol speelt, waaronder laden, bekijken, lezen, inloggen, opvragen en verspreiden, kopiëren en bewaren;
– u: de persoon die de webpagina gebruikt of laat gebruiken;
– de inhoud: alle getoonde informatie waaronder teksten, afbeeldingen, hyperlinks, bijlagen en andere informatiedragers;
– schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

1. De school spant zich ervoor in de inhoud van de website actueel en juist te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, gedateerd en/of onjuist is.
2. De school geeft inhoud en informatie van de website zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
3. De school is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door en/of voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website of delen daarvan te kunnen raadplegen.
4. De school mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
6. De school is niet verantwoordelijk voor inhoud, juistheid, deugdelijkheid of veiligheid van aan de website gekoppelde bestanden of webpagina’s  van derden.
7. Door u via de website aan de school ter beschikking gestelde informatie of persoonsgegevens vallen onder de privacyregeling van de school.
8. U zal de school (inclusief zijn werknemers en vertegenwoordigers) vrijwaren van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, alsook voor de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website.