Géén leerlingenstop op JTC

Het JTC is een openbare school. Uitgangspunt is de vrije keus van ouders voor de school waarvan zij denken dat die voor hun zoon of dochter het meest passende onderwijs kan verzorgen. Het bestuur zal daarom elke bij het JTC aangemelde leerling plaatsen, wanneer die leerling voldoet aan de regiobreed gehanteerde toelatingseisen voor de opleidingen van het JTC (mavo, havo, (tweetalig) vwo). Het JTC zal niet aan de poort gaan selecteren of een leerlingenstop invoeren.