Gewijzigd advies? 4 juni

4 juni 2019, 14.00-17.30 uur is er een extra aanmeldmoment voor leerlingen met gewijzigd advies basisschool. Wanneer moet je iets doen?
 
Naar aanleiding van het resultaat van de eindtoets (CITO of IEP of een andere door de basisschool gekozen toets) kunnen basisscholen hun advies wijzigen. Het JTC heeft hierop geen invloed: het is de eigen verantwoordelijkheid van de basisschool. Indien de basisschool een advies aanpast, zou dat kunnen betekenen dat een leerling een andere opleiding wil volgen dan op grond van het eerste advies mogelijk was. Wanneer ouders daarvoor kiezen, is het belangrijk om dit goed te regelen.
Het (Roosendaal-brede) moment daarvoor is 4 juni, tussen 14.00 en 17.30 uur.
 
Wél op het JTC langskomen:
Je moet op het JTC langskomen als je NIET op het JTC was aangemeld maar nu met het nieuwe advies (mavo of hoger) wél op het JTC onderwijs wil volgen – let op: je moet alle benodigde documenten voor inschrijving (weer) meenemen.
Wél aan het JTC bericht sturen:
 Als je met een nieuw advies van de basisschool een ANDERE opleiding op het JTC wilt gaan volgen: dit moet je dat aan de school laten weten. Je kunt hiervoor een mail sturen naar mevr Fidan, [email protected] . Let op: stuur het bewijs van het nieuwe advies van de basisschool mee én geef aan wat de nieuwe plaatsing moet worden. Dit moet uiterlijk 4 juni 17.30 uur bij het JTC binnen zijn. 
Let op: als je het JTC niet informeert, dan verandert er ook niets! 
Géén actie ondernemen:
1.  Als het advies van de basisschool niet is veranderd (ook al is de score van de eindtoets afwijkend van het advies) dan blijft de plaatsing in de opleiding ongewijzigd – het JTC kan zelfstandig niets met de eindtoets doen. Je hoeft dan geen actie te ondernemen, de inschrijving blijft onveranderd.
2. Als je wél een nieuw advies hebt gekregen, maar je wilt in dezelfde opleiding blijven waarvoor je je al had aangemeld. Je hoeft niets te doen, het JTC zal de plaatsing niet veranderen.