Geschiedenis

Dit vak heb je in de brugklas 2 uur per week.

In de brugklas komen de volgende onderwerpen aan bod:

We beginnen bij de prehistorische man die samen met de dinosauriërs over de wereld loopt. Hierna komen de Egyptische farao’s en mummies aan bod. Nadat de samenlevingen veroverd worden, richten we onze aandacht op de Griekse en daarna de Romeinse samenleving. Welke goden en keizers zijn er belangrijk en hoe hebben die Romeinen toch zoveel kunnen veroveren? We sluiten het schooljaar af met de Middeleeuwen; de pest, de landheren, hekserij en de niet zo schone steden.

In de brugklas komen de volgende vaardigheden aan bod:

Je leert hoe je hoofdzaken en bijzaken van elkaar kunt onderscheiden, hoe je grote teksten moet aanpakken en je leert hoe je samenvattingen maakt. Verder kijken we naar bronnen en hoe je hiermee om moet gaan en hoe je al die informatie in je hoofd kunt verwerken in een goed antwoord.

Bij dit vak gebruiken we:

Wij werken met de boeken van Feniks die ook een erg fijne digitale omgeving hebben. Verder werken we veel met de laptop omdat de docenten prachtige PowerPoints, LessonUps en Padlets hebben.

Hoe zien de lessen eruit?

Een les in de brugklas is iedere keer anders. Je zit één keer per week in een normaal lokaal en één keer per week op het leerplein. In het normale lokaal zul je meer uitleg krijgen over de stof en meer klassikaal bezig zijn. Geen zorgen, het is niet zo dat je veertig minuten alleen maar luistert naar de docent! Op het leerplein werk je alleen of samen aan opdrachten, groot of klein. Zo maak je in de brugklas bijvoorbeeld een (nep) Instagram account voor een Griekse God!
Je laptop gebruik je iedere les wel, zij het voor de digitale methode of voor een opdracht.