Nederlands

Het Nederlands vak heb je in de brugklas vier uur per week. We hebben 3 keer een les in een gewoon lokaal en één les op het leerplein. Op het leerplein werken we aan andere taken, meer zelfstandig, samen, in de digitale omgeving en met taakwijzers.

In de brugklas komen de volgende vaardigheden aan bod:

Net als op de basisschool komen bij het vak Nederlands alle vaardigheden voor die met onze mooie taal te maken hebben.

  1. Leesvaardigheid: begrijpend lezen, vaardig worden in het lezen van verschillende teksten.
  2. Schrijfvaardigheid; je leert allerlei tekstsoorten zelf te schrijven.
  3. Spreken-kijken-luisteren; een presentatie geven, een vlog maken, een uitlegfilmpje begrijpen, een discussie kunnen volgen.
  4. Grammatica en Spelling: leren hoe je goede zinnen maakt en hoe je woorden juist schrijft.
  5. En natuurlijk Fictie; boeken lezen, schrijvers leren kennen, verhalen delen, gedichten lezen en maken. We hebben een eigen bibliotheek waar je boeken kan lezen en lenen.

In de brugklas komen de volgende onderwerpen aan bod:

Omdat we bij Nederlands aan taal werken en taal overal gebruikt wordt, bij ieder vak, in je dagelijkse leven, zijn de onderwerpen die we behandelen ook heel veelzijdig. Soms werken we met teksten uit kranten, soms met een verhaal uit een boek, met internet, we leren je goed met internet om te gaan, hoe je daar de juiste informatie kunt vinden en nog veel meer. Te veel om op te noemen.

Bij dit vak gebruiken we:

We werken bij Nederlands nog heerlijk gewoon met een methodeboek, een lijntjesschrift en een pen! Aangezien je voor je examen, bij bijna alle vakken nog gewoon met pen moet schrijven, willen we je hier zeker vaardig in maken. Daarnaast heeft ons vak ook veel mogelijkheden om met een laptop of je mobiele telefoon opdrachten te maken, maar dit is als aanvulling op het lesboek.

Hoe zien de lessen eruit?

De lessen Nederlands zijn heel verschillend. Omdat we je al die verschillende vaardigheden willen leren komt er ontzettend veel langs in de lessen. We dagen je uit om jezelf zo goed mogelijk te leren uiten, op papier, mondeling in gesprekjes, en met mooie verhalen uit boeken. Taal is overal, in ieder vak, in ieders leven heel erg belangrijk en we willen dat jij jezelf kan worden in de taal die je nodig hebt voor jouw toekomst.