Mentor/studieles

Beide vakken heb je in de brugklas 1 uur per week, totaal dus 2 uur.

In de brugklas komen de volgende onderwerpen aan bod:
Bij mentorles wordt vooral gewerkt aan een goede sfeer in de klas, helpt een mentor bij de dagelijkse gang van zaken, worden er mentorgesprekjes gevoerd, wordt er aandacht besteed aan normen en waarden, enz. Bij studieles wordt er vooral gewerkt aan studievaardigheden. Welke manieren zijn er om Engelse woordjes te leren? Hoe maak je een samenvatting? Hoe maak je een goede planning? Een mentor houdt goed in de gaten hoe het met jou gaat en hoe het met de klas in zijn geheel gaat. Ook komen actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de leerlingen aan bod, zoals bijvoorbeeld de Corona-crisis. Daarnaast is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

In de brugklas komen de volgende vaardigheden aan bod:
Studievaardigheden, sociale vaardigheden.

Bij dit vak gebruiken we:

Er worden geen boeken gebruikt. Wel wordt er gewerkt met invulformulieren, zowel op papier als digitaal. Mentoren kunnen opdrachten gebruiken uit de methode “Tumult”, maar de inhoud van de lessen is voornamelijk afhankelijk van wat er op dat moment in en buiten de klas speelt.

Hoe zien de lessen eruit?

Mentor- en studieles vinden plaats in een gewoon lokaal. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de laptop. Bij mentorles wordt de dagelijkse gang van zaken besproken en bij studieles wordt er gewerkt aan studievaardigheden.