Aardrijkskunde

Dit vak heb je in de brugklas  2 uur per week.

In de brugklas komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Iran
  2. Grote natuurlandschappen op aarde
  3. Gambia: The smiling coast of Africa.
  4. Natuurrampen in Japan
  5. Land in Zuidoost-Azië: Indonesië
  6. Klimaat en natuurlandschap in Europa
  7. Je eigen omgeving in beeld
  8. Brazilië: Het land van de toekomst.

In de brugklas komen de volgende vaardigheden aan bod:
O.a. kaartvaardigheden, wisselen van schaalniveau, zelf een kaart maken, herkennen en benoemen van bevolkingskenmerken, onderzoeksplan maken, aardrijkskundige vragen stellen.

Bij dit vak gebruiken we:
Methode De Geo (online), laptop, atlas, drie boeken; werkboek, lesboek en basisboek.

Hoe zien de lessen eruit?
Je krijgt uitleg van de docent over het desbetreffende onderwerp. Je werkt in de les en thuis aan opdrachten in de onlinemethode. Daarnaast werk je af en toe aan een extra opdracht soms alleen, soms met klasgenoten.