TRV (Taal- en rekenvaardigheid)

Dit vak heb je in de brugklas  1 uur per week.

In de brugklas komen de volgende onderwerpen aan bod:

Taal en rekenen

In de brugklas komen de volgende vaardigheden aan bod:

Taalvaardigheden: Voornamelijk woordenschat en leesvaardigheid. Maar ook grammatica, spelling, werkwoordspelling, e.d. mocht hier behoefte aan zijn

Rekenvaardigheden: Voornamelijk getallen, meten&meetkunde, verbanden en verhoudingen. Maar ook het basisrekenen en de tafels mocht hier behoefte aan zijn.

Bij dit vak gebruiken we:

Het online programma NUMO

Hoe zien de lessen eruit?

De leerlingen werken op hun eigen device in het programma NUMO. In dit programma is er voor de leerlingen een eigen leerplan opgesteld aan de hand van een Nulmeting.

Het programma werkt met zogenaamde sprongtoetsen en op basis van een gemaakte sprongtoets worden er oefeningen voor de leerling klaar gezet. Een leerling werkt dus aan datgene waar hij/zij behoefte aan heeft. Iedere leerling heeft zijn/haar eigen POP (Persoonlijk ontwikkel plan).

De docent is aanwezig voor begeleiding en eventuele vragen.